محمد مسعودی وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجاری ، اقتصادی و بین المللی است. ایشان از سال 2012 در موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل به عنوان وکیل بین المللی ، وکیل مهاجرت و وکیل سرمایه گذاری خارجی فعالیت می کند.