آیا میتوان با دارا بودن یک پارکینگ همزمان موتور و خودرو در پارکینگ پارک کرد؟

سوال

با سلام و خسته نباشید همسایه ی طبقه اول دارای یک پارکینگ میباشد ولی یک خودرو و یک موتورسیکلت پارک میکند آیا امکان استفاده از یک پارکینگ برای هم موتور هم ماشین همزمان را دارد؟ گاهی هم موتور را در انباری مشاعی که پشت ساختمان هست پارک میکند. به دلیل اینکه طبقه اول هستند پرده ضخیمی را حد فاصل حیاط و پیلوت کشیدن به بهانه ی سرد شدن خانه اشان، به حیاط رفت و آمد میشه کرد ولی چهره ی زشتی به ساختمان داده آیا میتوانم به مدیر ساختمان اعتراض کنم که پرده را بردارند؟

پاسخ ( 1 )

  1. با سلام و احترام

    در ارتباط با قواعد و قوانین مربوط به آپارتمان ها باید متذکر شد که در صورت ایجاد مزاحمت از طرف هریک از همسایگان موضوع باید توسط مجمع ومدیریت ساختمان بررسی شود تا در صورت امکان اقدامات مقتضی صورت گیرد، در ارتباط با موضوع پارکینگ ، اگر در صورت پارک نمودن دو وسیله نقلیه موتور و اتومبیل فضای بیشتری از فضای مربوط به پارکینگ اشغال شود و یا با استفاده از پرده نمای کلی و عمومی ساختمان را مخدوش کنند ،مصداق مزاحمت بوده و می توان موضوع را از طریق مدیریت ساختمان پیگیری نمود .

    بهترین پاسخ

به این سوال پاسخ بدهید