تنظیم سند

سوال

با سلام

باخرید زمینی در سال90ومراجعات مکرر وشکایت الزام به تنظیم سند وعدم حضور فروشنده رای به اجرای احکام فرستاده شده است تااقدام کند. بااستعلام محضر نماینده اجرای احکام معلوم شده سند زمین اختلافی ودر بازداشت میباشد.

چگونه وبا چه عنوان شکایتی میتوانم حق وحقوق وخسارت، ضرر و زیان را بگیرم.

باکمال تشکر از شما که وقت میگذارید.

پاسخ ( 3 )

 1. با سلام

  باید دید مالک اصلی زمین چه کسی است و اینکه فروشنده شما در زمان فروش مالکیتی بر این زمین داشته یا خیر.

  اگر مالکیتی وجود نداشته باشد محتمل است که امکان طرح شکایت فروش مال غیر وجود داشته باشد.

  در هر صورت شاید شرایط مهیا باشد که شما معامله را فسخ کنید.

   

  0
  2019-05-28T00:00:00+04:30
  این پاسخ ویرایش شده است.

  طبق بررسی ها من این فروش قبل از معامله ما بوده و اشخاص از هم وکالت داشته اند.

 2. با سلام مجدد

  ما یک عنوان مجرمانه داریم تحت نام « معرفی مال غیر به عنوان مال خود » .

  شاید از این عنوان مجرمانه بتوانید استفاده کنید. به نظر می رسد چون اشخاص از هم وکالت فروش داشته اند نتوان بحث فروش مال غیر را طرح کرد

به این سوال پاسخ بدهید