سلام شرایط اجاره مغازه و ثبت شرکت در پاریس فرانسه چیه؟

سوال

من اقامت اروپا رو دارم. سلام شرایط اجاره مغازه و ثبت شرکت در پاریس فرانسه چیه؟

به این سوال پاسخ بدهید