سوال
سلام وقت بخیر من با همسرم در کشور دانمارک ازدواج کردیم ما هیچ عقدی در ایران انجام‌ندادیم و عقد ما فقط در دانمارک ثبت شده است اکنون تصمیم به طلاق گرفته ایم من قبل از ازدواج آپارتمانی داشتم که بعد ...

سوال
در سال ۱۳۹۶ پدر بنده فوت کردن هنگام انجام امور حصر وراثت متوجه شدیم که بابت دو شکایت حقوقی و کیفری از سمت یک شخص که نمیشناسمش از پدرم در سال ۱۳۸۳ انجام شده خانه پدری به ارث رسیده از ...

سوال
باسلام،بنده پدربزگهایم برادر هستند، کلیه ارث و میراث غیر منقول هستندکه ارث پدرشان بوده، پسردایی هایم وصیت نامه پدربزرگ مادری (پدربزرگ خودشان)که ثبت دفترخانه سال ۴۸ شده راهم قبول ندارند، وادعای کل میراث را دارند،به دلیل دور بودن از ...

سوال
سلام زوجه دادخواست طلاق داده که در دادگاه بدوی رد دادخواست صادر شده دادخواست تجدیدنظر رای قبلی را نقض و رای به طلاق داده(با دلایل ۱-گذشت سه سال از ترک منزل توسط زوجه و دوری و عدم مفارقت۲-گذشت زوجه از ...

سوال
باسلام با توجه به اینکه در پرونده ترک انفاق زوجه در دادگاه کیفری دو از لحاظ عدم تمکین زوجه محکوم شدن وناشزه محسوب شده که نفقه هم به ایشان تعلق نمیگیرد..لذا قاضی حقوقی شورا خلاف واقع رای داده که مستندات وادله ...

سوال
سلامپدربزرگم در سال 73 فوت شدند در همان سال انحصار ورثه انجام شد و مالیات بر ارث هم پرداخت شد اما منزل ایشان بنا بر توافق فرزندان تا پایان حیات مادربرزگم بدون انتقال سند به وراث به همان ...