سوال
سلامگفته بودید که سن قانونی برای وابسته حساب شدن به خانواده در مهاجرت ، 18 سال است . اگر خانواده ای فرزند بالای 18 سال داشته باشد که دانشجو باشد آیا مشمول وابستگان هست یا نه ؟ و سوال دیگر ...