سوال
سلام سوالی که دارم این است که اقامت خود حمایتی که در برخی کشورها هست و تبلیغ می کنند به چه معناست؟ مثلا آیا فرد باید تحصیلات و تخصص خاصی داشته باشد؟ آیا باید شرکت ثبت کند؟ اگر بیشتر توضیح بدهید ...