سوال
سلام وقت دوستان بخیرمن در حال گرفتن اقامت کاری کانادا هستم البته کارفرمای من یکی از اقوام من هست که قراره در شرکت ایشون مشغول به کار بشم. دیروز گفتن برای اینکه بتونیم جاب آفر بفرستیم و من بتونم ویزا ...