سوال
سلام.وقت بخیر عذر می خوام اینجا پیام گذاشتم.من ۶سال پیش بیماری روانی دوقطبی گرفتم و بیمارستان روان بستری شدم در طول درمانم با فردی که قطعا با معیار های من قبل از بیماریم مطابقت نداشت آشنا و در این آشنایی ...