سوال
سلام وخسته نباشید.آپارتمانی را در اردیبهشت 95 به قیمت 190 میلیون خریداری کردم.150 میلیون آن را در زمان عقد مبایعنامه تحویل مالک دادم.مقرر شد 10 میلیون تومان در زمان تحویل ملک در تیرماه و 30 میلیون آن را در اسفند ...

سوال
با سلامباخرید زمینی در سال90ومراجعات مکرر وشکایت الزام به تنظیم سند وعدم حضور فروشنده رای به اجرای احکام فرستاده شده است تااقدام کند. بااستعلام محضر نماینده اجرای احکام معلوم شده سند زمین اختلافی ودر بازداشت میباشد.چگونه وبا چه عنوان شکایتی ...

سوال
با عرض سلام و احترام لطفا راهکار و نحوه درخواست تصحیح اشتباه ماهوی و عنوان نشدن مقداری از خواسته در مفاد دادنامه قطعی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که مانع اجرای حکم شده است که بتوان در ...

سوال
سلام.با تشکر از مسئولیت پاسخگویی کلیه مشاوران شما. آیا می شود دستور موقت منع نقل وانتقال آپارتمانی را داد که در قرارداد مشارکت بین مالک وسازنده جزء قدر السهم سازنده می باشد. ولی مالک هنوز سند آن را نزده است؟

سوال
من درسال 97 بایکی از همکارانم شراکت برنج راه انداخته وتهیه برنج از شمال توسط من ونگهداری وتهیه انباروفروش توسط نامبرده که درآمد حاصله از سود به نسبت مساوی بین ماتقسیم گردد بدون هیچگونه قراردادی که بین ما منعقد گردد ...